Bescherming privacy


PaRit Kinderkleding, gevestigd aan Brahmslaan 19, 2102XJ, Heemstede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Klantgegevens worden uitsluitend voor intern gebruik (verzending en facturering) geregistreerd. De gegevens zullen op geen enkele wijze aan derden ter beschikking worden gesteld.
Ook zullen wij uw e-mailadres, adres of telefoonnummer niet ongevraagd gebruiken om u te benaderen voor commerciele acties.

We gebruiken geen cookies op onze website.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming
PaRit Kinderkleding neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogrammas of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van PaRit Kinderkleding) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
PaRit Kinderkleding bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Er is op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geen concrete bewaartermijn voor persoonsgegevens.

Wat doen wij met je gegevens?
Het leveren van je bestelling
Wat wij nodig hebben om je bestelling te kunnen verwerken en leveren, is je naam, adres, e-mailadres, betaalmethode en je telefoonnummer. Met deze gegevens kunnen we je op de hoogte houden van je bestelling en deze ook daadwerkelijk laten bezorgen. Bepaalde gegevens zijn dan ook noodzakelijk om te delen met anderen zoals een bezorgdienst. Uiteraard eisen we dat zij even zorgvuldig met de gegevens omgaan als wij.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
PaRit Kinderkleding neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via contactformulier.Jouw account
In je account slaan wij de volgende gegevens op: je naam, adres(sen), telefoonnummer en e-mailadres. Daarnaast bewaren we hier ook gegevens over eerdere bestellingen zodat je die makkelijk kunt inzien. Wil je graag je gegevens bekijken zoals deze in ons systeem staan en eventueel updaten? Klik dan hier.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar ons . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. PaRit Kinderkleding zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. PaRit Kinderkleding wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Nieuwsbrieven
Je kunt je aanmelden voor onze nieuwsbrief waarmee we je graag op de hoogte houden van de nieuwste trends en beste acties. Fijn toch? Wil je je weer afmelden voor onze nieuwsbrief, dan doe je dat via de afmeld-link onderaan de nieuwsbrief.

Heeft u verder nog vragen, opmerkingen of suggesties? Neem dan naar contact met ons op.
Verder
Merken
Snelzoeken
 
Gebruik sleutelwoorden om het artikel te zoeken.
Geavanceerd zoeken
Talen
English netherlands
0 items
Volg ons bij facebook of twitter!
Follow us on Facebook
Tweet Us!
Er zijn momenteel geen artikelbeoordelingen